Selectează o Pagină


REGULAMENT
Privind modul de acordare al biletelor de intrare la spectacolele organizate de
PROTICKET MEDIA S.R.L. pentru persoanele cu dizabilități

 

Preambul

 

Prezentul regulament s-a realizat în baza prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatǎ, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor art. 21 din legea nr. 448/2006, persoanele cu dizabilități vor putea beneficia de bilete la spectacolele organizate de PROTICKET MEDIA S.R.L., astfel:

(3) Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive.

(4) Adulții cu handicap beneficiază de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice și sportive, astfel:

a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate;
b) adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți.

De prevederile acestui Regulament vor putea beneficia toți cetățenii români care se încadrează în prevederile Legii nr. 448/2006, precum și cetățeni din Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta, conform acordului încheiat în România și aceste 6 țări.

Art. 1. PROTICKET MEDIA S.R.L. este o instituție de organizare spectacole și proiecte culturale, finanțată din surse proprii.

Art.2. PROTICKET MEDIA S.R.L. acordă, conform legii, bilete de intrare gratuite la toate evenimentele/spectacolele organizate/realizate, conform următoarei proceduri:

Art. 3. Vă informăm că, în conformitate cu prevederile articolului 21 din legea 448 / 2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, PROTICKET MEDIA S.R.L. alocă persoanelor cu dizabilități 4 locuri gratuite la fiecare spectacol. Acordarea gratuităților, cât și accesul la spectacole se va face numai pe bază de legitimație personală.

Art. 4. Pentru a beneficia de intrarea la spectacole conform prezentului regulament, persoanele care se încadrează, vor realiza următoarea procedură:

a) Înainte cu maxim 14 zile de dată evenimentului se va depune pe adresa de email contact@proticket.ro o solicitare care va cuprinde numele și prenumele solicitantului (persoană cu dizabilități), spectacolul/spectacolele la care dorește să participe (cu specificarea ordinii priorităților), numărul de bilete pe care le solicită (dacă are însoțitor sau nu), gradul de handicap pentru care deține documente, natura handicapului (vizual, fizic, etc.) cu specificarea expresă dacă este cazul unei imobilizări în scaun rulant. Se vor anexa copii de pe CI solicitant și însoțitor, decizia de încadrare în gradul de handicap (aflată în termen de valabilitate). Această solicitare se regăsește în josul pagini la Anexa nr.1 – CERERE BILETE.

b) Cetățenii din Slovenia, Cipru, Belgia, Italia, Estonia, Finlanda și Malta, solicitanți pentru participarea la evenimentele organizate de PROTICKET MEDIA S.R.L., vor trebui să prezinte și Cardul European pentru persoane cu dizabilități și pentru însoțitorii acestora.

c) Nicio cerere venită mai târziu de data mai sus menționată (14 zile înainte de dată evenimentului) NU va fi luată în calcul.

d) Nedepunerea documentelor justificative solicitate în termenul sus menționat (cu maxim 14 zile înainte de data evenimentului) va conduce la respingerea cererii.

e) PROTICKET MEDIA S.R.L. va studia fiecare cerere și cu minim 5 zile înainte de data începerii evenimentului, va transmite fiecărui solicitant aprobarea parțială sau neaprobarea participării la eveniment, modul de participare (gratuit sau cu reducere), rândul și locul pe care vor urmă să le ocupe în sala.

f) În cazul în care, solicitantul nu va putea sau nu va mai dori să participe la eveniment, acesta este obligat ca cel târziu cu 24 de ore înainte de începerea evenimentului să anunțe neparticiparea sa. În caz contrar, o eventuală ulterioară cerere în următorii 5 ani nu îi va mai fi aprobată.

g) În data evenimentului, solicitantul se va prezenta la intrarea în sala de spectacole cu aprobarea în mâna (aceasta urmând a ține loc de bilet de intrare) alături de actul de identitate al sau și al însoțitorului.

h) În baza prezentării aprobării, aceasta va rămâne în posesia plasatorului de sala și va fi folosită la întocmirea bazei de date cu participanții prezenți la eveniment, posesori de bilete în baza legii nr. 448/2006.

i) Solicitanții, pentru a putea participa la eveniment, vor trebui să fie de acord cu procesarea datelor cu caracter personal și păstrarea acestora timp de 5 (cinci) ani în arhivă PROTICKET MEDIA S.R.L. Solicitanții care nu vor fi de acord cu această condiție, nu vor putea participa la evenimente, iar cererea lor nu va fi considerată eligibilă.
Art. 6. În vederea aprobării, aprobării parțiale sau neaprobării solicitărilor, PROTICKET MEDIA S.R.L., va realiza următoarea procedură internă:

Din numărul total de locuri reținute, se vor reține minim 2 locuri la fiecare spectacol pentru persoanele imobilizate în scaune rulante, în locuri aprobate de către reprezentanții ISU și cu acces facil în sala de spectacol. În imediata apropiere a acestora se va rezerva locul însoțitorului.

După închiderea posibilității de transmitere a solicitărilor (cu 14 zile înainte de data evenimentului) se va întocmi o listă cu persoanele care solicită participarea la eveniment, cu specificarea gradului de handicap, a numărului de bilete solicitate și a spectacolelor la care doresc să participe (cu specificarea priorității).

Verificarea datelor transmise de către solicitanți (dacă sunt eligibili).

În funcție de numărul de solicitări venite la un spectacol se va putea acorda participarea în funcție de opțiunea menționată, având însă prioritate persoanele care au solicitat în mod prioritar participarea la acel spectacol.

Participarea unui solicitant la mai multe spectacole, se va face, ținând cont de opțiunile tuturor solicitanților.

Ordinea acceptării participării la un spectacol va fi dată și de ordinea primirii cererii, mergând pe principiul primul venit-primul servit.

După stabilirea listelor finale, se vor stabili locurile pe care le va ocupa fiecare solicitant și i se va comunica acestuia aprobarea parțială (dacă nu i s-a acordat participarea la toate spectacolele pentru care a optat) sau neaprobarea participării la eveniment, precum și locurile pe care va urmă să le ocupe în sala de spectacol, cu minim 5 zile înainte de data evenimentului.

După transmiterea aprobărilor, locurile care au fost rezervate persoanelor cu dizabilități și nu au fost ocupate, vor fi repuse în vânzare.

În data începerii evenimentului PROTICKET MEDIA S.R.L. va comunica, conform legii nr. 448/2006 Ministerului Culturii și Identității Naționale numărul total de bilete alocate persoanelor cu dizabilități, în vederea obținerii rambursării valorii acestora.

Persoanele solicitante și posesoare a unei aprobări de participare la eveniment, care nu vor putea sau nu vor mai dori să participe la un spectacol, și care nu au anunțat acest lucru cu minim 24 de ore înainte de data evenimentului, vor fi trecuți în baza de date a PROTICKET MEDIA S.R.L. drept persoane care nu sunt de încredere și își vor pierde dreptul de a mai participa gratuit la spectacolele/evenimentele organizate de PROTICKET MEDIA S.R.L. în următorii 5 ani.

PROTICKET MEDIA S.R.L. va procesa datele personale ale solicitanților în vederea organizării unei baze de date interne, în vederea punerii la dispoziția organelor de control ale statului a acestora pentru verificarea gestionării banului public, precum și pentru realizarea de statistici. După împlinirea termenului de 5 ani de la data evenimentului, datele personale vor fi șterse din baza de date a PROTICKET MEDIA S.R.L.

Fiind vorba despre participarea gratuită la evenimentul susținut din fonduri publice și private, solicitanții vor beneficia de intrare în baza legii nr.448/2006 la maxim 3 (trei) spectacole pe an.

Prezentul Regulament cuprinde și următoarea anexă:

Anexa Nr.1 – CERERE BILETE